กกต.เผยแพร่รวมคำตัดสินผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่ว่าสมัคร เจอมีอีกทั้งมีหุ้นส่วนสื่อ-ถูกลงโทษติดคุก ไ…


กกต.เผยแพร่รวมคำตัดสินผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แม้กระนั้นสมัคร เจอมีอีกทั้งมีหุ้นสื่อ-ถูกทำโทษติดตะราง ไม่จบ เปรียญตรี
ช่วงวันที่ 31 ม.ค. นักข่าวแถลงการณ์ว่า เว็บที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่รวมคำตัดสินกรณีคำตัดสินเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ปี 2563 โดยแบ่งเป็นกรณีมีเชื้อชาติไทยแต่กำเนิด มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เรียนจบน้อยกว่าปริญญาตรี เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจการค้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เคยได้รับโทษจำตารางโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันลงคะแนน เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะว่าคดโกงเฉพาะหน้าที่ เคยจะต้องคำตัดสินหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดให้เงินเป็นของแผ่นดินเนื่องจากว่ามีเงินมีทองไม่ปกติหรือเคยจำเป็นต้องคำตัดสินอันถึงที่สุดให้ลงอาญาติดตะรางเนื่องจากว่ากระทำผิดโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการคุ้มครองและก็ปราบการโกง
เคยจำต้องคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดว่าทำผิดต่อตำแหน่งงานราชการ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่ทำโดยความซื่อสัตย์ ข้อผิดพลาดโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการหลอกลวงพสกนิกร ข้อบังคับกล่าวถึงสิ่งเสพติดในข้อผิดพลาดฐานเป็นผู้สร้าง นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า ข้อบังคับกล่าวถึงการเดิมพันเป็นเจ้ามือหรือหัวหน้าสำนัก ข้อบังคับกล่าวถึงการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งปราบการค้าขายมนุษย์ ข้อบังคับกล่าวถึงการคุ้มครองและก็กำจัดการฟอกเงินในข้อผิดพลาดฐานฟอกเงิน เป็นบุคลากรหรือผู้รับจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ เคยถูกถอดถอนออกมาจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาแคว้นหรือประธานแคว้น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันลงคะแนนเสียง แล้วก็เคยจำเป็นต้องคำตัดสินอันถึงที่สุดว่าทำการอันเป็นการโกงการเลือกตั้ง ฯลฯ
นักข่าวแถลงการณ์ว่า สำหรับเพื่อการลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลรวมทั้งนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 เดือนมีนาคม แล้วก็เปิดรับสมัครวันที่ 8-12 ก.พ.นั้น ทางกกต.ได้เน้นให้ผู้สมัครตรวจทานคุณลักษณะให้กระจ่างว่ามีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไหม ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาแคว้นหรือ ประธานเขตแดน ระบุว่า การสมัครรับเลือกตั้งโดยทราบว่าตัวเองขาดคุณลักษณะหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับการสมัครมีโทษตามมายี่ห้อ 120 กล่าวว่า คนใดสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณลักษณะหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับการสมัครรับเลือกตั้ง จำต้องระวางโทษติดคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี แล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และก็ให้ศาลสั่งยกเลิกสิทธิลงคะแนนของผู้นั้นมีระบุ 20 ปี
 

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *