การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ชนะการประมูลแปลงตรวจสอบน้ำมันปิโตรเลียมอีกทีในมาเลเซีย

Recommended Articles