การไฟฟ้านครหลวงประกาศอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้รถยนต์อีวี


การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งอัตราค่าไฟสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 2.6369 บาทต่อหน่วย ตามหลักการ กพช. รวมทั้ง กกพ.
วันที่ 27 ก.พ. นายจุมภฎ หิมะเจริญก้าวหน้า ผู้อำนวยการข้างติดต่อสื่อสารหน่วยงาน กฟน. หรือ MEA เผยออกมาว่า MEA พร้อมเคลื่อนแนวทางภาครัฐ ช่วยเหลือการต่อว่าดตั้งสถานีชาร์แบตเตอรี่ฟ้าสาธารณะสำหรับยานยนต์กระแสไฟฟ้า ตามความเห็น คณะกรรมการแนวทางพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และก็ความเห็นชอบ คณะกรรมการควบคุมธุรกิจพลังงาน (กกพ.) โดยระบุอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับบริการกระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าซึ่งสามารถสั่งลดหรือตัดการใช้กระแสไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า กรณีกำเนิดข้อจํากัดด้านเทคนิคของระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
อ่านข่าวสาร จับตาหน่วยงานราชการจัดซื้อรถยนต์อีวี ข้างหลังสำนักงบประมาณประกาศราคากึ่งกลางแล้ว
โดยอัตราค่าสำหรับบริการฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมี ค่ากำลังไฟฟ้า 2.6369 บาทต่อหน่วย (เสมอกันทุกระดับแรงกดดัน) ค่าสำหรับบริการทุกเดือน 312.24 บาท (เสมอกันทุกระดับแรงกดดัน) และก็ค่า Ft (เป็นไปตามอัตราที่ กกพ. เห็นดีเห็นชอบ ซึ่งมีการทวนทุก 4 เดือน) แล้วก็ให้ใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือตราบจนกระทั่งจะมีประกาศส่วนประกอบอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ สำหรับสถานีชาร์แบตเตอรี่ฟ้าสาธารณะที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดนนทบุรี และก็จังหวัดสมุทรปราการ
ดังนี้ ผู้พึงพอใจ ยื่นขอใช้อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับบริการสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยติดต่อถึงที่กะไว้ แผนกบริการในสำนักงานกฟน.เขต 18 เขต หรือสามารถไต่ถามเนื้อหาเหมาะหนทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆเช่น Facebook : กฟน. MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และก็ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้กระแสไฟฟ้ากฟน. MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 1 วัน

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *