คณะรัฐมนตรีสมัย ‘ยิ่งลักษณ์’ อนุมัติจัดสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค 2022

คณะรัฐมนตรีสมัย ‘ยิ่งลักษณ์’ อนุมัติจัดสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค 2022
ช่วงวันที่ 17 พ.ย. ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ในโลกอินเตอร์เน็ตมีการเผยแพร่เอกสาร ซึ่งเป็นหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2555 โดยเจาะจงหัวข้อเป็น เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคปี 2565 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือที่ กต 0703/1418 ระบุวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2555 เสนอหัวข้อการเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ปี 2565 เพื่อ คณะรัฐมนตรีตรึกตรองอนุมัติ โดยให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคในปี 2565 หรือ คริสต์ศักราช2022 ให้มีการตั้งขึ้นคณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆตอนที่สมควรเพื่อตระเตรียมสำหรับเป็นเจ้าภาพจัดแจงสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคในปี 2565 ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้ลงความเห็นอนุมัติจากที่เสนออีกทั้ง 2 ข้อ ตอนวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2555
ดังนี้ ในระยะเวลาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเป็นตอนๆที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ คุ้นชินการปฏิบัติ เป็นนายกฯ

Recommended Articles