จังหวัดพิจิตรแล้งจัด! แม่น้ำยมแห้งขอดจนกระทั่งมองเห็นผืนทราย กระทบราษฎร-เกษตรกร ตั้งแต่ต้นปี

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *