จุฬาฯ เจอผู้ติดเชื้อโรควัววิดเพิ่ม 3 ราย สั่ง ‘จุฬานิวาส’ เขตจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ ย้ำ ยังควบคุมส…


จุฬาฯ เจอผู้ติดโรควัววิดเพิ่ม 3 ราย สั่ง ‘จุฬานิวาส’ เขตจะต้องดูแลเป็นพิเศษ ย้ำมหาวิทยาลัยยังคุมสถานการณ์ได้
จากกรณี จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ดำเนินการคราวฉุกเฉินวัววิด-19 ข้างหลังเจอผู้ติดโรคเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 2/2564 โดยเจอคนไข้ติดเชื้อโรควัววิด-19 เพิ่ม 2 รายนั้น
อ่านข่าวสาร : จุฬาฯ ออกประกาศมาตรการศูนย์คราวฉุกเฉินวัววิด-19 ข้างหลังเจอเจ้าหน้าที่ติดโรคเพิ่มเติมอีก 2 ราย
ปัจจุบัน เวลาดึกวันที่ 7 ก.พ. จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ มาตรการของคณะกรรมการวัววิด-19 จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ข้างหลังเจอผู้ติดโรคเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3/2564 โดยบอกว่า จากที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการวัววิด-19 จุฬาฯ ข้างหลังเจอผู้ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และก็ 2/2564 ระบุวันที่ 5 แล้วก็ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2564 เป็นลำดับ และก็ช่วงนี้คนเจ็บทั้งปวงได้เข้ารับการดูแลรักษาที่โรงหมอเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนั้น
คณะกรรมการวัววิด-19 จุฬาฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสสนิทสนมกับพนักงานกรุ๊ปดังที่กล่าวมาแล้วให้เข้ามารับการตรวจคัดเลือกกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพที่จุฬาฯ และก็เจอผู้ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (COVID–19) เพิ่มอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงกันข้ามแล้วก็ห้องเยื้องกับคนไข้กรุ๊ปเดิมรวมทั้งมีประวัติสัมผัสสนิทสนมกัน
คณะกรรมการก็เลยกำหนดมาตรการในทำงานเพิ่มดังนี้
1.ซักถามโรคคนไข้ 3 คนใหม่โดยด่วนที่สุด
2.ติดตามผู้สัมผัสสนิทสนมกับผู้เจ็บป่วยดังที่ได้กล่าวมาแล้วให้เข้ามารับการตรวจคัดเลือกกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพที่จุฬาฯ ทันที
3.ให้ประพฤติตามประกาศจุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้อาศัยอยู่ในตึกจุฬานิวาสปฏิบัติการในที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองในตอนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระบุวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2563 สำหรับกรณีอื่นๆให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติการหรือดูแลดูแลตรึกตรองตามสมควร
4.ให้ จุฬานิวาส เป็น เขตจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยปฏิบัติการตรวจคัดเลือกกรองเชิงรุกแก่ผู้อยู่อาศัยในหอจุฬานิวาสให้ครบทุกคนในวันที่ 7 ก.พ. พุทธศักราช2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ ช่วงวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2564 ศูนย์บริการสุขภาพที่จุฬาฯ ได้ตรวจคัดเลือกกรองผู้อยู่อาศัยในหอจุฬานิวาส ปริมาณทั้งมวล 230 คน รวมทั้งจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด
ก็เลยขอให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเหตุการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และก็ขอให้คนที่เข้ามาข้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยทำตามวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVID-19) โดยเข้มงวด
ถ้ามีความก้าวหน้าเพิ่มอีก คณะกรรมการวัววิด-19 จุฬาฯ ชัดเจนให้รู้เป็นระยะถัดไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข้อมูล COVID-19”

เวลาเดียวกัน ศ.จ. ดร.บัณฑิต เอื้อเครื่องแต่งตัว อธิการบดี ยังออกประกาศจุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติการเกี่ยวกับผู้อาศัยอยู่ในตึกจุฬานิวาส กรณีมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 บอกว่า ด้วยปรากฏว่าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. พุทธศักราช2564 เป็นต้นมา มีเจ้าหน้าที่ผู้อาศัยอยู่ในตึกจุฬานิวาสติดเชื้อโรค COVID-19 โดยตึกจุฬานิวาสเป็นตึกอาศัยอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติการให้บริการของส่วนงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งลดจังหวะติดเชื้อดังที่กล่าวถึงแล้วของผู้อาศัยอยู่ในตึกจุฬานิวาสรายอื่น รวมทั้งพนักงานในส่วนงานและก็หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 27 รวมทั้งมาตรา 32 ที่พ.ร.บ.จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช2551 ก็เลยเห็นควรให้มีประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้อาศัยในตึกจุฬานิวาสทุกรายทำงานในสถานที่อาศัยอยู่ของตน พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งจากผู้สั่งการหรือบุคคลที่เกี่ยวพันกับงานที่ปฏิบัติ ตรงเวลา 14 วัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. พุทธศักราช2564 ถึงวันที่ 21 ก.พ. พุทธศักราช2564 โดยให้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติการหรือดูแลดูแลหน่วยงานสังกัดเดิมของเจ้าหน้าที่นั้นรู้ เพื่อพินิจออกคำสั่งหรือจัดการตามความสมควร
ข้อ 2 ห้ามไม่ให้ผู้อาศัยในตึกจุฬานิวาสเข้าไปในตึกตั้งแต่เวลา 22.00-06.00 น.ของวันต่อไป นอกจากได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีที่กำกับการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือคนที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 3 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ผู้อาศัยในตึกจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติดังนี้
(1) เข้าหรือออกมาจากที่อยู่ที่อาศัยเฉพาะเวลาที่มีความจำเป็นแค่นั้น
(2) สมัครสมาชิกเข้า-ออกผ่านแอพพลิเคชั่นแพทย์ชนะ หรือแนวทางการอื่นที่ตามกำหนด
(3) ประพฤติตัวตามมาตรการคุ้มครองการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รวมถึงประกาศและก็คำบัญชาของทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวพัน แล้วก็มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอและก็บ่อย
ดังนี้ เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2564 เป็นต้นไป กระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *