ชัชชาติกระตุกผ้าที่มีไว้คลุม เปิดตัวรถยนต์ขยะแนวใหม่ แกรนด์โอเพนนิ่งแผนการ ‘ไม่เทรวม’ ศิลปิน-อินฟลูฯ …

‘ชัชชาติ’ ควง 3 ผู้อำนวยการเขต นำร่อง เปิดโครงงาน ‘ไม่เทรวม’ พร้อมรถยนต์ขยะแบบใหม่
ช่วงวันที่ 4 ก.ย. เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์อาหารสวนลุมพินี สวนลุมพินี เขตบัวก้านวัน นายชัชชาติ สิทธิประเภท ข้าหลวงประจำจังหวัดกรุงเทพฯ พร้อมทั้ง นายแสนดีใจ สิทธิจำพวก ลูกชาย, นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้ช่วยผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร, นายวิศณุ ทรัพย์สินสมพล รองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร, นายศานันท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร, นายต่อศักดา โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตัวโครงงาน “ไม่เทรวม” พร้อมเปิดตัวรถยนต์ขยะแบบใหม่ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเศษอาหาร โดยมีแขกรับเชิญเป็น แอนที่นา เสือสวยใหม่ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 พร้อมภาควิชา Miss Earth 2022 และก็ในงานนี้มีการให้ประชากรที่พอใจร่วมงานสมัครสมาชิกร่วมกิจกรรมปริมาณ 100 คน
นอกเหนือจากนี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นที่รู้จักมาร่วมกิจกรรมผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย เป็นต้นว่า ราชสีห์ ชนชั้นราชสีห์ วิเศษกุล ผู้ดำเนินรายการมีชื่อเสียง อัด อวัช รัตนปิณฑะ ดาราหนัง รวมทั้ง ท็อป จิรายุส ทรัพย์สินศรีโสภา ผู้จัดตั้งและก็ประธานข้าราชการบริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กลุ่ม โฮลดิ้งส์ จำกัด
หลังจากนั้นเวลา 09.09 น. นายชัชชาติวิ่งมาถึงยังรอบๆงานแล้วก็เยี่ยมชมบูธต่างๆอาธิ บูธการคัดขยะ, บูธวิธีการทำปุ๋ยคอกจากเศษอาหาร (น้ำขยะหอม) โดยสำนักสภาพแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และก็บูธแอพพลิเคชั่นการแยกขยะ
ถัดมาเวลา 09.40 น. นายชัชชาติได้ทำเปิดตัวรถยนต์ขยะรูปแบบใหม่ โดยเปิดผ้าที่มีไว้คลุมร่วมกับแอนที่นา และก็ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “ไม่เทรวม ไม่เทรวม ไม่เทรวม” ที่รถยนต์ขยะ
นอกนั้น ยังได้มอบเสื้อเอี๊ยมสีเขียวเพื่อใช้สำหรับการทำหน้าที่ให้แก่ นายสมชาย เสือสวยใหม่เอี่ยม พ่อของแอนที่นา ซึ่งดำรงชีพบุคลากรจัดเก็บขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร ประจำเขตตลิ่งชัน และก็ถ่ายรูปร่วมกับ แอนทุ่งนา นายสมชาย และก็นางสมพร ศรีบุญเรือง แม่ของแอนทุ่งนา ซึ่งดำรงชีพเป็นบุคลากรปัดกวาดถนนหนทางของ กรุงเทพมหานคร
ดังนี้ “ไม่เทรวม” เป็นแผนการรณรงค์แยก “ขยะเศษอาหาร” ออกมาจาก “ขยะทั่วๆไป” ซึ่งเป็นไปตามหลักการ ของผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครสำหรับเพื่อการสร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตบริบูรณ์ครบวงจร เพื่อลดปัญหาขยะจุดหมายผ่านการแยกขยะรวมทั้งลดการเกิดขยะต้นทาง โดยในวันนี้มีการเปิดตัวรถยนต์ขยะ แบบใหม่ที่มีพื้นที่จัดเก็บเศษอาหาร 2 ชนิด ตัวอย่างเช่น รถยนต์อัดด้านหลังที่เพิ่มเติมส่วนจัดเก็บขยะเศษอาหาร และก็รถยนต์ขยะ เปิดข้างเพื่อจัดเก็บขยะเศษอาหาร เพื่อแยกขยะเศษอาหารออกมาจากขยะจำพวกอื่น ช่วยลดปัญหาน้ำชะขยะ กลิ่นขยะระหว่างการเก็บรวบรวมรวมทั้งผู้กระทำําจัด รวมทั้งใช้ประโยชน์ให้คุ้ม ซึ่งจะออกวิ่งรับขยะที่ไม่เทรวม ในพื้นที่นําร่อง 3 เขต อาทิเช่น เขตนิลุบลวัน เขตพญาไท รวมทั้งเขตหนองดวงเดือนม

แผนการไม่เทรวมแบ่งได้ 3 ระยะเพื่อติดตามประเมินแล้วก็แก้ไขปรับปรุง โดยระยะที่ 1 (เดือนกันยายน-ตุลาคม 65) ตอนนําร่อง กําคราวดทางเขตละ 1 ทาง หลังจากนั้นระยะที่ 2 (พฤศจิกายน-ธันวาคม2565) จะขยายเป็นเก็บทุกทางในระดับตำบล และก็ระยะที่ 3 (มกราคม-มี.ค.66) จะขยายทั่วทั้งยังพื้นที่ 3 เขตนําร่อง การเก็บขยะจำแนกประเภท แบ่งเป็น 2 ส่วน ยกตัวอย่างเช่น ใช้รถยนต์เก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน จํานวนเขตละ 1 คัน จัดเก็บขยะเศษอาหาร คนละเวลากับการเก็บขยะทั่วๆไปธรรมดา แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงรถยนต์เก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน จัดตั้งถังรองรับขยะเศษอาหารที่ด้านหลัง รถยนต์เพิ่มอีก 1 ถัง พร้อมถังสํารองจัดตั้งรอบๆคอรถยนต์อีกจํานวน 2 ถัง สําหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารพร้อมด้วยการเก็บขยะทั่วๆไป โดยขยะเศษอาหารที่จัดเก็บได้สํานักงานเขตสะสมส่งโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ อ่อนนุซ (Mechanical and Biological Waste Treatment : MBT) เพื่อหมักเป็นก๊าสผลิตกระแสไฟฟ้า และก็ในปี 2566 จะเริ่ม 3 ทางนําร่องก่อนที่จะขยายเป็นระดับตำบลในพื้นที่อีก 47 เขตที่เหลือถัดไปด้วย

สําหรับอีกทั้ง 3 เขตที่เลือกสรรให้เป็นต้นแบบของเขต “ไม่เทรวม” ใคร่ครวญจากหลักเกณฑ์ 6 ชนิด ดังเช่นว่า 1.ขนาดพื้นที่ 2.จํานวนมวลชน 3.จำนวนขยะ 4.จํานวนชุมชน 5.ชนิดชุมชน แล้วก็ 6.ระยะทาง ถึงศูนย์กําจัดขยะ เพื่อเขตต้นแบบสามารถครอบคลุมความมากมายของพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกรุงเทพ สามารถนําไปปรับปรุงและก็ขยายผลการดําเนินการถัดไปได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเขตบัวก้านวันเป็นผู้แทน ของเขตเมืองที่มีพื้นที่น้อยแม้กระนั้นขยะเกินค่าถัวเฉลี่ย เขตพญาไทเป็นผู้แทนของเขตที่ต่ำกว่ามาตรฐานค่าถัวเฉลี่ยทุกกฏเกณฑ์ เขตหนองดวงจันทร์มเป็นผู้แทนของเขตที่เกินมาตรฐานค่าถัวเฉลี่ยทุกกฏเกณฑ์ ดังนี้ ทุกระยะจะมีการติดตาม ให้คะแนนความเหมาะสมผลในด้านดีผลพวงต่องบประมาณความพอดีของทรัพยากร เตรียมตัวด้านงบประมาณหาสิ่งของ เครื่องมือ รวมทั้งรถยนต์ก็บขนมูลฝอยเฉพาะขยะเศษอาหารให้พอเพียง และก็ระบบการเปลี่ยนแปลงรูปขยะ เศษอาหารที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยให้พร้อมทั้งยัง 3 ศูนย์ฯก่อนขยายผลไป 47 เขต ขณะเดียวกันนี้ก็จะติดต่อโปรโมท ให้พสกนิกรรับทราบแล้วก็ร่วมแผนการ และก็สร้างแรงผลักดันผ่านทาง Social Media และก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆโดยตลอดด้วย

นอกนั้น นายชัชชาติยังได้เดินไปเยี่ยมดูรวมทั้งสนทนากับผู้ค้าห้องอาหารข้างในศูนย์อาหาร และก็ไปยังบูธทางเขตนำร่องลดและก็คัดขยะ โดยมี นางทองเถาวัลย์ ปิ่นปักผมทอง ผู้อำนวยการเขตนิโลบลวัน, นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท รวมทั้งนางมณีชนชั้น ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองเดือนม พรีเซนเทชั่นข้อมูลของโครงงานไม่เทรวม

Recommended Articles