ชาวไร่ชาวนาปราจีนตกระกำลำบากหนัก น้ำทะเลหนุน พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามขจัดปัญหา


เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 29 มกราคม64 ผู้รายงานข่าวประจำ จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีรายงานความก้าวหน้า จากปัญหาภัยแล้งได้เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนจากปากอ่าวไทยหนุนสูงเข้าในแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรี แล้วก็แม่น้ำจังหวัดนครนายก ถึงพื้นที่ ตำบลบางแตน,ตำบลบางเตย และก็ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี วัดระดับค่าความเค็ม ตำบลบางแตน 7มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้งที่ ตำบลบางยาง 4 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและก็ใช้อุปโภค-บริโภคได้ โดยผู้แทนประชาชนจาก ตำบลหัวไทร ,ตำบลบางบอร์ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วก็ ตำบลบางแตน,ตำบลบางเตย และก็ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ได้ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ศาลากลาง จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอให้เขื่อนห้วยสนาฬิกา หรือ นฤบดินทรจินดาปล่อยน้ำจืดชืดช่วยสนับสนุนน้ำทะเลวันละ 3 ล้าน ลบ.มัธยม รวม 10 วัน เพื่อส่งเสริมน้ำหนุน ให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาข้าวได้สามารถดูดน้ำเข้าร่องน้ำชลประทานหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังท้องคอยอกรวงไม่ยืนต้นตายเพราะว่าขาดน้ำ โดยทางชลประทาน จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งในห้องประชุมว่าจะกระทำการปล่อยน้ำจืดชืดจากเขื่อนห้วยสนาฬิกา หรือ นฤบดินทรจินดา ช่วยส่งเสริมน้ำทะเลวันละ 2.2 ล้าน ลบ.มัธยม ตามเนื้อหาที่เสนอที่ผ่านมานั้น
ความก้าวหน้าปัจจุบัน นายพยนต์ ต้นไม้ กำนัน ตำบลบางยางพูดว่า “นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง ได้มีคำบัญชาอำเภอบ้านสร้าง ที่ 65/ 2564 เรื่อง แต่งคณะทำงานตรวจติดตามการสูบน้ำวัดผลการจัดการกับปัญหาขาดน้ำ พื้นที่ตำบลบางแตน ตำบลบางยางแล้วก็ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ใจความในคำบัญชาบอกว่า “ ด้วยอำเภอบ้านสร้าง กำเนิดเหตุการณ์ น้ำ เค็มรุกล้ำแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีบ่อยๆทุกปี นับว่าเป็นหายนะประจำถิ่น ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบางแตน ตำบลบางยาง รวมทั้งตำบลบางเตย ในเขตพื้นที่ชลประทาน บางทีอาจได้รับผลพวงเหตุเพราะน้ำไม่พอต่อการกสิกรรม
แล้วก็ตอนวันที่ 28 เดือนมกราคม 2561ในห้องสำหรับประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ห้องประชุมมีข้อแนะนำสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้อง ปัญหา การขาดแคลุกลี้ลุกลนน้ำที่อาจจะมีการเกิดขึ้น
ก็เลยได้มอบให้หน่วยงานบริหารส่วนตำบลบางแตน(อบต.) ,หน่วยงานบริหารส่วนตำบลบางยาง (อบต.) รวมทั้งหน่วยงานบริหารส่วนตำบลบางเตย(อบต.) ส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับในการดูดน้ำจากแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรี ไปสู่ลำคลองบ้าน
และก็เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวพัน หัวหน้าเขตแดนหัวหน้าท้องที่ หรือผู้แทนเกษตรกร บูรณาการด้วยกัน สำหรับเพื่อการติดตามตรวจทานประมวลผล การสูบน้ำเข้าลำคลองบ้านและก็การจัดการดูดน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อการจัดการกับปัญหาจากทุกภาคส่วนสำหรับเพื่อการทุเลาผลพวงต่อเกษตรกร ผู้ใช้น้ำตลอดจนผสานการจัดการกับปัญหาดังที่กล่าวถึงแล้วอย่างครอบคลุม
ห้องประชุมก็เลยลงความเห็นให้แต่งคณะทำงานตรวจติดตามประมวลผลการปรับแต่งขาดน้ำติดตามตรวจดูประมวลผลการสูบน้ำโฆษณารวมทั้งสร้างการรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำทะเลรวมทั้งรายงานผลที่ได้รับจากการดำเนินงานปัญหาปัญหาต่อนายอำเภอบ้านสร้าง
โดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1.เกษตรอำเภอบ้านสร้าง 2.ผู้แทนผู้อำนวยการอวยโครงงานส่งน้ำและก็ทะนุบำรุงบางพลวง 3.นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบลบางแตน/ผู้แทน 4.นายกหน่วยงานบริหารตำบลบางยางผู้แทน 5.นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบลบางเตย/ผู้แทน 6.กำนันตำบลบางแตน/ผู้แทน 7.กำนันตำบลบางยาง/ผู้แทน 8.กำนันตำบลบางเตย/ผู้แทน 9.นักวิชาการสนับสนุนการกสิกรรมที่ทำการเกษตรอำเภอบ้านสร้างคณะทำงานแล้วก็ผู้ช่วยดังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งในวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564”
นักข่าวรายงานถัดไปว่า ในวันนี้นายพยนต์ ต้นไม้ กำนัน ตำบลบางยาง พร้อม ผญบ.ไผ่ดำ กลุ่ม 6 และก็ ผญบ.บ้านอ้อมบางแตน กลุ่ม 4 ได้ลงพื้นที่วิเคราะห์วัดค่าระดับความเค็มแม่น้ำจังหวัดนครนายก รวมทั้ง แม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีก่อนรวมบรรจบเป็นแม่น้ำบางปะกงเจอระดับค่าความเค็มกว่า 6.55 มิลลิกรัม/ลิตร เจอเกษตรกรกสิกรข้าวต่างรอคอยรับน้ำจืดจากเขื่อนฯ ก่อนข้าวในนาที่กำลังมีท้องออกรวงจะยืนต้นตาย

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *