ผวาขายบ้านขายเมือง ‘บิ๊กป๊อก’ ชิงเสนอ คณะรัฐมนตรีเลิกกฎกระทรวงให้ ‘ฝรั่ง’ ซื้อที่ดิน 1 ไ…

ผวาขายบ้านขายเมือง ‘บิ๊กป๊อก’ ชิงเสนอ ‘คณะรัฐมนตรี’ เลิกกฎกระทรวงให้ ‘ต่างประเทศ’ ซื้อที่ดิน 1 ไร่แล้ว
ตอนวันที่ 7 พ.ย. ที่มาของข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยออกมาว่า ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งลงชื่อโดย พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเสนอให้ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ในวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2565 ขอถอนเรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักที่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรกาเกลื่อนกลาดระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีสมรรถนะสูงสู่เมืองไทย พุทธศักราช … ออกมาจากความเห็น คณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการอนุมัติวิธีการไปตอนวันที่ 25 ต.ค. 2565 ข้างหลังมีเสียงท้วงเยอะมากอีกทั้งสามัญชนแล้วก็ข้างการบ้านการเมืองว่าเป็นการขายบ้านขายเมือง
ในเวลาที่ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็มีความรู้สึกกังวลต่อหัวข้อนี้อย่างใหญ่โตด้วยเหมือนกัน คาดว่ามีความน่าจะเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้
“แม้ห้องประชุม คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยว่าให้ถอนร่างกฎกระทรวงดังที่กล่าวถึงมาแล้วออก แจ่มแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการไตร่ตรองเพื่อออกร่างกฎกระทรวงดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วไม่ต้องพินิจพิเคราะห์ต่อ รวมทั้งให้ยกเลิกในทันทีทันใด ช่วงเวลาที่กฎกระทรวงเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี 2545 ยังคงอยู่” ที่มาของข่าวกล่าว
นักข่าวรายงานเพิ่มว่า สาระร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรกาเกลื่อนกลาดระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพสูงสู่เมืองไทย พุทธศักราช … ระบุกลุ่มของผู้คนต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง 4 ชนิด ซึ่งสามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ที่อาศัย อาทิเช่น 1.กรุ๊ปพลเมืองโลกผู้มีความรวยสูง 2.กรุ๊ปผู้เกษียณจากต่างแดน 3.กรุ๊ปที่ปรารถนาดำเนินการจากเมืองไทย 4.กรุ๊ปผู้มีความชำนาญชำนาญพิเศษ
โดยจะได้รับสิทธิไม่เกิน 1 ไร่ ตามมายี่ห้อ 96 ทวิ ที่ประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งจะต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่พักอาศัย ข้างในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ด้านในรอบๆที่ระบุเป็นย่านอยู่อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการแบบแปลนเมือง มีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือธุรกิจชนิดหนึ่งชนิดใด ไม่ต่ำยิ่งกว่า 40 ล้านบาท แล้วก็จำเป็นต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตัวอย่างเช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมองค์ประกอบเบื้องต้น กองบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
อ่านข่าวสารที่เกี่ยว
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างกฎกท.ให้ฝรั่งครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ แลกเปลี่ยนลงทุนอย่างน้อย 40 ลิตร
อนุดงษ์ ลั่น มิได้ขายบ้านขายเมือง พร้อมยกเลิก กิโลเมตรขายที่ดินต่างประเทศ ถ้าเกิด ประชาชนไม่สบอารมณ์
เสนอหา‘ทางออก’ กิโลเมตรขายที่ดินต่างประเทศ

Recommended Articles