มท.1 ลงชื่อเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนที่ดินพร้อมตึกและก็ห้องเช่า เหลือปริมาณร้อยละ 0.01


มท.1 ลงชื่อประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนที่ดินพร้อมตึกรวมทั้งห้องพัก เหลือปริมาณร้อยละ 0.01 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 64 เพื่อทุเลาภาระหน้าที่ประชากรในเหตุการณ์วัววิด-19
พล.อ. อนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวมาว่า คณะรัฐมนตรีได้ลงความเห็นตอนวันที่ 26 มกราคม 64 อนุมัติวิธีการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมลงบัญชีสิทธิรวมทั้งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมตึก ตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีระบุ แล้วก็ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมลงบัญชีสิทธิรวมทั้งนิติกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงคอนโดมิเนียม กรณีแฟลต ตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีระบุ รวม 2 ฉบับดังที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อส่งเสริมรวมทั้งทุเลาภาระหน้าที่ราษฎรที่อยากได้ที่พักอาศัยใหม่ สร้างเสร็จพร้อมขายเป็นของตัวเองในระดับราคาที่ไม่สูงมากมายแล้วก็เหมาะสมกับประสิทธิภาพของสามัญชนแต่ละกรุ๊ป รวมทั้งช่วยรักษาระดับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการจ้างแรงงานรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในตอนเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอนวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 64 โดยส่งผลใช้บังคับตั้งแต่วันต่อจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม 64 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *