สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภา ทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจข้อบังคับเด็กสถานที่ป้องกันฯ จังหวัดจังหวัดระยอง


สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา ทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจข้อบังคับเด็กสถานที่คุ้มครองปกป้องฯ จังหวัดจังหวัดระยอง
เฟซบุ๊ก พวกเรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha โพสต์เนื้อความกล่าวว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เดือนมีนาคม เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิตำหนิยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่เด็กๆณ สถานที่คุ้มครองปกป้องความปลอดภัยเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


 
 

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *