หวั่นหวาดมลภาวะ! คนภูเขาหินซ้อน เดินสายยื่นร้องคัดค้านจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์


ชาวดอยหินซ้อน เดินสายยื่นหนังสือร้องปฏิเสธ แผนการริเริ่มตั้งขึ้นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ข้างหลังจ่อตั้งริมฝั่งแควระบม แหล่งต้นน้ำลำคลองท่าลาด สายธารสาขาบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเชื้อสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนแปดริ้ว หวั่นหวาดก่อมลภาวะให้คนภายในพื้นที่
วันที่ 18 เดือนมกราคม64 ผู้รายงานข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระปลัดเอื้อเฟื้อ สติปัญญาปหนโป เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง (แหลมเขาจันทร์) จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ในวันนี้ได้มีประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน ปริมาณ 299 คนได้ด้วยกันเซ็นชื่อ พร้อมทำหนังสือขอทักท้วงแผนการริเริ่มตั้งขึ้นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแยกเอาทองแดง ขี้ตะกอนโลหะ รวมทั้งถอดองค์ประกอบอื่นออกมาจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยได้เดินทางไปยื่นหนังสือไม่เห็นด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อทางข้าราชการของเมืองในหลายหน่วยงาน มี อบต.เขาหินซ้อน ในเวลา 11.00 น. โดยมีปลัด อบต.ปฏิบัติภารกิจรักษาการนายก อบต.เป็นคนรับหนังสือ ต่อจากนั้นในเวลา 12.00 น. ได้เดินทางไปยื่นหนังสื่อยังที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพนมสารคาม โดยมีปลัดอำเภอมาเป็นคนรับหนังสือ และก็ในเวลา 15.00 น. ได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือโต้แย้งยังที่ที่ทำการอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้อำนวยการที่ทำการอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคนรับหนังสือ หลังจากนั้นในเวลา 16.00 น. ได้เดินทางเข้าหา นายสรายุทธ แก้วกุลปัญญาสามารถ รองข้าหลวงประจำจังหวัดการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังที่ศาลากลาง เพื่อยื่นหนังสือร้องถกเถียงการจัดตั้งโรงงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจากประชาชน ให้ถึงมือของ นายความเป็นมิตร สามตำหนิลานันท์ ผู้ว่า ผ่านทางรองผู้ว่าฯ สิ่งเดียวกัน

พระปลัดเป็นห่วงเป็นใย บอกว่า การเดินสายเข้ายื่นหนังสือต่อต้านจากประชาชนต่อหน่วยราชการต่างๆหลายหน่วยงานที่เกี่ยวโยงในวันนี้ เหตุเพราะหวั่นหวาดว่าโรงงานที่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะเข้ามาก่อมลพิษให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ตอกย้ำจากโรงงานแป้งมัน ที่มีการแอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองระบมเมื่อ 3วันที่ผ่านมา ทั้งๆที่คลองสายดังที่ได้กล่าวมาแล้วฯลฯน้ำที่ไหลลงสู่ลำคลองท่าลาด รวมทั้งถูกนำไปผลิตเป็นน้ำน้ำประปาหล่อเลี้ยงชาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในหลายอำเภอ
ทั้งเป็นแถบที่ลุ่มสาขาของแม่น้ำบางปะกงด้วย ราษฎรก็เลยตั้งปัญหาว่า กรอ.ได้ทำผลิใบอนุญาตให้เข้ามาตั้งโรงานในพื้นที่ได้เช่นไร โดยที่ประชาชนไม่มีผู้ใดทราบเรื่องมาก่อน และไม่ได้มีการจัดเวทีฟังข้อคิดเห็นจากภาคพสกนิกรในพื้นที่อย่างเปิดเผยมาก่อนด้วย แต่ว่ามีเอกสารบอกว่าได้มีการจัดเวทียอมรับฟังข้อคิดเห็นเมื่อปี 2562 รวมทั้งมีการผลิใบอนุญาตให้ในปี 2563
พระปลัดเป็นห่วงเป็นใย กล่าว กล่าวอีกว่า ใบอนุมัติสำหรับการต่อตั้งโรงงาน ซึ่งได้มีการออกให้ระหว่างปี 2561- 2563 นั้น ได้หมดอายุลงแล้ว แต่ว่าทางผู้จัดตั้งโรงงานได้เข้ามากลบพื้นที่ รวมทั้งพึ่งจะนำสิ่งของมากมายองไว้เพื่อตระเตรียมกระทำการก่อสร้าง ราษฎรก็เลยอยากคำตอบที่แจ้งชัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวโยง และก็ขอให้มีการตรวจตราการออกเอกสารสิทธิ์ว่ามีขั้นตอนการได้มายังไง และก็ขอให้จัดเวทียอมรับฟังข้อคิดเห็นจากคนภายในพื้นที่อย่างเปิดเผย เพื่อสามัญชนทั่วๆไปในพื้นที่ได้รับรู้ แล้วก็ลดความไม่ถูกกันที่จะเกิดขึ้น

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *