เช็กเลย ผู้ใดได้บ้าง! เปิดเนื้อหา ‘สิทธิลดค่าไฟฟ้า’ มาตรการแก้ไข ประชาชน จากวัววิด-19


เช็กเลย ผู้ใดได้บ้าง! เปิดเนื้อหา ‘สิทธิลดค่าไฟฟ้า’ มาตรการแก้ไข ประชาชน จากวัววิด-19
จากกรณีนายสุพัฒนดงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกคำสั่งให้ที่ทำการคณะกรรมการดูแลธุรกิจพลังงาน (กกพ.) พินิจพิเคราะห์มาตรการด้านกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งทุเลาความลำบากของสามัญชนที่มีภาระหน้าที่ค่าไฟมากขึ้นจากมาตรการ ของภาครัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างก.พ.-มี.ค. 2564 โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาทนั้น
นายจาตุรงค์ สุริเยนทร์แขน รองผู้ว่าการกฟน. ในฐานะผู้ประกาศ MEA บอกว่า MEA เป็นหน่วยงานราชการวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลขายไฟฟ้าในพื้นที่จ.กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี แล้วก็จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมดำเนินงานตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อทุเลาความลำบากให้กับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของ MEA โดยมีมาตรการ ดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านอาศัย ชนิด 1.1 ได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในก.พ. แล้วก็เดือนมีนาคม 2564
มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านอาศัย จำพวก 1.2 รวมทั้ง 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในก.พ. แล้วก็เดือนมีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
กรณีการใช้กระแสไฟฟ้าระดูที่ได้รับสิทธิ มีหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าหรือพอๆกับหน่วยเมนส์เดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟตามหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจริงระดูนั้นๆ
กรณีการใช้กระแสไฟฟ้ารอบเดือนที่ได้รับสิทธิ มีปริมาณหน่วยมากยิ่งกว่าธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
แม้การใช้กระแสไฟฟ้าระดูที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยพอๆกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟรอบเดือนธ.ค. 2563 (เดือนฐาน)
ถ้าการใช้กระแสไฟฟ้ารอบเดือนที่ได้รับสิทธิ มากยิ่งกว่า 500 หน่วย แต่ว่าไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยพอๆกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟเมนส์เดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่มากขึ้นจากธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50
ถ้าเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าระดูได้สิทธิ มากยิ่งกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยพอๆกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟเมนส์เดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่มากขึ้นจากธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70
มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าธุรกิจขนาดเล็ก จำพวก 2.1 แล้วก็ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังนี้ การให้สิทธิส่วนลดตามมาตรการดัละโมบล่าว MEA จะดำเนินงานลดค่าไฟในใบแจ้งค่าไฟระดู เดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้ง มี.ค. 2564 อัตโนมัติ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งผู้ใช้กระแสไฟฟ้าสามารถพิจารณาค่าไฟและก็สิทธิส่วนลดการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนเหมาะ ใบแจ้งค่าไฟ MEA Smart Life Application และก็ Line MEA Connect รวมทั้งคนรับมาตรการส่วนลด สามารถมองรอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟของเดือนที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการต่างๆได้
มองได้จากวันที่เขียนหน่วยใบแจ้งค่าไฟ
รอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟเดือน เดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) มองได้จากรอบค่าไฟที่มีการเขียนหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เดือนธันวาคม 2563 – 13 เดือนมกราคม 2564
รอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟของเดือน ก.พ. 2564 (เดือนที่ได้รับสิทธิส่วนลด) มองได้จากรอบค่าไฟที่มีการเขียนหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 13 เดือนมีนาคม 2564
รอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟของเดือน มี.ค. 2564 (เดือนที่ได้รับสิทธิส่วนลด) มองได้จากรอบค่าไฟที่มีการเขียนหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เดือนมีนาคม – 13 ม.ย. 2564
นายภานุทอง ลิ้มกาญจน์ รองผู้ว่าการกฟภ. (PEA) พูดว่า PEA มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟเพื่อช่วยเหลือ และก็ทุเลาความทุกข์ร้อนของราษฎรผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจำพวกบ้านอาศัย และก็ธุรกิจขนาดเล็กตามความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 12 ม.ค. 2564 ตรงเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟระดูก.พ. – เดือนมีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
ให้สิทธิใช้กระแสไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านอาศัยชนิด 1.1.1
ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี
ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกแล้วก็คิดค่าไฟตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามเดิม
2. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจำพวกธุรกิจการค้าขนาดเล็ก จำพวก 2 ไม่รวมส่วนราชการและก็รัฐวิสาหกิจ
ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี
ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกแล้วก็คิดค่าไฟตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามธรรมดา
ให้ส่วนลดค่าไฟ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัยชนิด 1.1.2 รวมทั้ง 1.2 ใช้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟรอบเดือน ธ.ค. 2563 เป็นเดือนฐานในการเก็บเงิน
1. การใช้กระแสไฟฟ้าทุกเดือนน้อยกว่าหรือพอๆกับหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนฐาน ให้คิดค่าไฟจากหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้กระแสไฟฟ้าทุกเดือนมากยิ่งกว่าหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟพอๆกับหน่วยธ.ค. 2563
2.2 ใช้กระแสไฟฟ้ามากยิ่งกว่า 500 แม้กระนั้นไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟพอๆกับหน่วยของธ.ค. 2563 บวกด้วยจำนวนร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยธ.ค. 2563
2.3 ใช้กระแสไฟฟ้ามากยิ่งกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟพอๆกับหน่วยของธันวาคม 2563 บวกด้วยจำนวนร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยธ.ค. 2563
ที่มา : ประเทศชาติ

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *