เมืองกาญจน์ ดันแหล่งน้ำใต้ดิน ‘บ่อพลอย-ห้วยกระเจา’ เป็นหลักที่ท่องเที่ยว ผลิตน้ำเพื่…


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 มี.ค.64 ที่ห้องสำหรับประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติยศ ภูเขามิสวัสดิ์ ผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการสัมมนาพิจารณาหารือกรรมวิธีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา และก็อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำใต้ดิน นายสมหวัง บุญจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรดงษ์ ปิยะโชติ นายกหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ ผู้ที่มีความชำนาญด้านมาตรฐานของกิน อย. หัวหน้าหน่วยราชการ นายอำเภอ ประธานส่วนท้องถิ่น แล้วก็ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวโยงร่วมฯ
จากที่กรมทรัพยากรน้ำใต้ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม ได้ตรวจสอบและก็ขุดเจอแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบ่อพลอยและก็อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณ 3 บ่อ รวมทั้งแอ่งน้ำใต้ดิน 2 บ่อ ที่เจาะเจอ ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำใต้ดินพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุ สูงราว 2-3 เมตร คาดว่าจะมีจำนวนน้ำบาดาลเป็นจำนวนมาก และก็มีธาตุที่บางทีอาจนำมาสร้างเป็นน้ำดื่มเพื่อจัดจำหน่ายได้อีกด้วย
จังหวัดกาญจนบุรีก็เลยได้สัมมนาพิจารณาหารือขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา รวมทั้งอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการใช้ผลดีจากแหล่งน้ำใต้ดินที่ขุดเจอให้กำเนิดคุณประโยชน์กับสามัญชน ซึ่งในพื้นฐานได้ขอรับการช่วยสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพสำหรับในการจัดการช่วยเหลือให้เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยว แล้วก็การสร้างน้ำกินอีกด้วย พร้อมกับได้ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดการให้ถูก ตั้งแต่ด้านการสร้างน้ำกินให้ตามมาตรฐานซึ่งได้ปรึกษาร่วมกับอย. ด้านการขอการใช้เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ถูก และก็การนำน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้วย
ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ย้ำพสกนิกร สามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าขออย่านำไปบริโภคเด็ดขาด แม้กระนั้นถ้าจะบริโภคสามารถรับน้ำที่ผ่านที่กรองที่จัดไว้ให้แล้วเท่านั้น

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *