“โมเดอร์นฟอร์มฯ” แจงไทม์ไลน์บุคลากรติดวัววิด ประกาศปิดพื้นที่เล็กน้อยของตึก 3 วัน


“โมเดอร์นฟอร์มฯ” แจงไทม์ไลน์บุคลากรติดวัววิด ประกาศปิดพื้นที่นิดหน่อยของตึก 3 วัน
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกลุ่ม จำกัด (มหาชน) ได้รับแถลงการณ์ว่า มีพนักงานบริษัท จํานวน 1 ราย ปฏิบัติภารกิจในตึกโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 23 ได้รับการแจ้งรับรองผลของการตรวจจากหมอ ตอนวันที่ 8 ม.ค. 2564 ว่าติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสวัววิด-19 ดังนี้บุคลากรคนที่ใครๆก็รู้จักกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าอะไร ซึ่งบริษัทฯ ได้ผสานส่งบุคลากรเข้ารับการดูแลและรักษาตัวในโรงหมอทันทีทันใดที่ได้รู้ข่าวสาร บริษัทฯ มีความห่วงในความปลอดภัยของบุคลากรแล้วก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องทุกคน ก็เลยได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติการที่สัมผัสสนิทสนมกับบุคลากร ที่ติดเชื้อโรคทุกคนไปตรวจแล้วก็เฝ้าระวังดูอาการที่บ้านตรงเวลา 14 วัน โดยมีการติดตามรายงาน สุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งยังบริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวกับบุคลากรที่ติดเชื้อโรค เพื่อเฝ้าระวังและก็ดูอาการตรงเวลา 14 วัน เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังที่กล่าวถึงแล้ว ข้างตึกฯ ได้ดําเนินการวิธีการป้องกัน แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดขั้นที่สูงที่สุด โดยปิดพื้นที่ตึกโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 23 รวมทั้งพื้นที่ศูนย์กลาง รวมทั้งจุดสัมผัสสาธารณะทั้งผองโดยทันที เพื่อทําความสะอาดแล้วก็อบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงหมอแล้วก็ตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ในวันที่ 9 ม.ค. 2564 แล้วก็เพื่อเป็นการปกป้องและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ข้างตึกฯ ได้ดําเนินการวิธีการป้องกัน รวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดลำดับสูงสุด โดยปิดพื้นที่ตึกโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 1,2,3 4 รวมทั้ง 23 ตรงเวลา 3 วัน เมื่อวันที่ 9 ถึง 11 เดือนมกราคม 2564 รวมทั้งเปิดกระทำการในวันที่ 12 ม.ค. 2564 ส่วนพื้นที่ศูนย์กลางรวมทั้งจุดสัมผัสสาธารณะทั้งผอง จะทําความสะอาดแล้วก็อบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงหมอแล้วก็ตามมาตรฐานสาธารณสุขสากลทั้งผองในทันที
แต่ ในเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 ระลอกใหม่คราวนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งบุคลากร และก็เพิ่มความเคร่งครัดในวิธีการป้องกันการตำหนิด เชื้อแล้วก็แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 ให้บุคลากรทำตามวิธีการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ทั้งยัง ในช่วงเวลานี้บริษัทฯ ได้ดําเนินแผนการให้บุคลากร Work from Home เพื่อลด การเสี่ยงสำหรับการติดโรคเชื้อไวรัสวัววิด-19 จากการเดินทาง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการนําแนวทางดําเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ (Business Continuity Plan) มาใช้เพื่อยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ
บริษัทฯ ได้ติดตามเหตุการณ์และก็ทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวอย่างใกล้ชิด โดยถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนกลางเป็นสําคัญ แล้วก็พร้อมที่จะผนึกกําลังร่วมสร้างกําลังดวงใจให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์ที่ยากลําบากนี้ไปร่วมกัน

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *